Školy informovala rodiče o tom, že obnoví tělesné tresty. Stalo se tak, protože…

Trest je jedna z forem negativního motivačního působení na žáka ve škole. Trest je spojen s chováním nebo jednáním jedince, které vyjadřuje negativní hodnocení a přináší vychovávanému nelibost, frustraci a omezení některých jeho potřeb. Trest má dvě funkce. První je funkce informační, která konstatuje nesprávnost chování. Druhá funkce je motivační, která navozuje u žáků motivační konflikt a prožitek neúspěchu. Žáci někdy vidí v trestu i třetí funkci a to vyjádření negativního osobního vztahu učitele k sobě. Existují tři druhy trestů: fyzický, psychický a zakázání oblíbené činností. Psychické tresty fungují na bázi striktního, chladného chování učitele. Fyzické (tělesné) tresty působí bolest nebo nepohodlí ve snaze přimět žáka k lítosti za určité jednání. Tresty se také dělí i na přirozené a umělé. Přirozené tresty jsou ty, jejichž nepříjemné následky se dostaví ihned po spáchání neukázněného počinu. Ty umělé jsou produkovány vychovateli…

Pro pokračování článku a video přepněte na další stránku.

loading...
...
Stránek: 1 2

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *